غیر فعال کردن افزونه های غیر ضروری در وردپرس در رابطه با غیر فعال کردن افزونه های غیر ضروری در وردپرس این سوالات به وجود می آید. افزونه های غیرفعال سرعت وردپرس را کاهش می دهند؟ باید افزونه های غیر فعال را حذف کنیم؟ دلیل حذف افزونه ها چیست؟ در واقع بسیاری از کاربران وردپرس اغلب افزونه ها را برای تست نصب ...