سئو و بهینه ساری سایت

سئو و بهینه سازی سایت، بسته مقدماتی

بهینه سازی سئو داخلی
رفع اشکلات فنی
آنالیز کلمات کلیدی
آنالیز وبمستر تولز
افزایش و حفظ رتبه 3 کلمه کلیدی
تولید 5 محتوای اختصاصی
ساخت 20 عدد بک لینک
ارائه گزارش وب مستر

سئو و بهینه سازی سایت، بسته استاندارد

بهینه سازی سئو داخلی
رفع اشکلات فنی
آنالیز کلمات کلیدی
آنالیز وبمستر تولز
افزایش و حفظ رتبه 6 کلمه کلیدی
تولید 10 محتوای اختصاصی
ساخت 40 عدد بک لینک
ارائه گزارش وب مستر

سئو و بهینه سازی سایت، بسته ویژه

بهینه سازی سئو داخلی
رفع اشکلات فنی
آنالیز کلمات کلیدی
آنالیز وبمستر تولز
افزایش و حفظ رتبه 15 کلمه کلیدی
تولید 20 محتوای اختصاصی
ساخت 50 عدد بک لینک
ارائه گزارش وب مستر

سئو و بهینه سازی سایت، بسته حرفه ای

بهینه سازی سئو داخلی
رفع اشکلات فنی
آنالیز کلمات کلیدی
آنالیز وبمستر تولز
افزایش و حفظ رتبه 35 کلمه کلیدی
تولید 45 محتوای اختصاصی
ساخت 150 عدد بک لینک
ارائه گزارش وب مستر