تمامی محصولات و خدمات سایتی نو به صورت حرفه ای و تضمینی ارائه می گردد

هاست لینوکس ویژه خارج - پلن 1

فضا 250 مگابایت
پهنای باند 40 گیگ
سایر امکانات نامحدود

هاست لینوکس ویژه خارج - پلن 2

فضا 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود

هاست لینوکس ویژه خارج - پلن 3

فضا 1000 مگا بایت
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود

هاست لینوکس ویژه خارج - پلن 4

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود

هاست لینوکس ویژه خارج - پلن 5

فضا 5000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود